Konec školního roku

Milí rodiče, chci vám a vašim dětem poděkovat za krásné květiny a milé dárky. Všechno mi udělalo velkou radost. Ve škole jsem se nemohla tolik projevit, protože jsem přišla o hlas, ale doma jsem se kochala. Maličko se pochlubíme za celou třídu, neboť vaše děti se...

Školní výlet

Milí rodiče, ve středu 8. 6. 2022 jsme v rámci školního výletu navštívili pražskou ZOO v Troji. Počasí nám přálo a doufám, že i náplň dne si děti užily. Po prohlídce ZOO jsme na chvíli parkovali u OC Letňany. Musím říct, že mi všichni udělali radost, jak byli...

Poděkování

Mnohokrát děkuji Lauře Nejedlé a Dominiku Benešovi za příspěvek do sběrové akce. Tito žáci odevzdali 85 kg papíru. Finanční výtěžek bude odveden do fondu třídy.

Sběr papíru

Milí rodiče, pokud byste se chtěli zapojit do sběrové akce, budeme rádi. Starý papír (bez kartonu) můžete donést svázaný a zvážený do školy nebo přímo do výkupny v Dubici, kde vám dají doklad. Termín do 19. 5. 2022. Více informací naleznete na hlavním webu školy....

Projektový den 7. C

Dne 12. 4. 2022 proběhl ve třídě 7. C pod vedením Mgr. Kalivodové a Mgr. Čechové projektový den na téma Ex – libris. Žáci byli rozděleni do 2 týmů, jedna skupina vytvářela prezentace na dané téma a druhá skupina se realizovala po výtvarné stránce. Prezentace obsahují...