15. 3. 2024 Planeta 3000

V pátek 15. března jsme se zúčastnili projekce pořadu „Planeta 3000“, tentokrát „navštívenou“ zemí byla Kambodža. Promítání se uskutečnilo v nově opravených prostorách Jiráskova divadla.

20. 12. 2023 Projektový den

Poslední výukový týden v prosinci proběhl ve třídě projektový den na téma „Obratlovci“. Žáci pracovali ve dvojicích a na předem vybrané téma si přinesli podklady pro vlastní zpracování (odborný text, fotografie, obrázky apod.). Do povinných částí textu...

31. 10. 2023 beseda „Hlavu vzhůru“

Stejně jako ostatní třídy 2. stupně, i naše třída absolvovala besedu na téma fyzické a duševní zdraví. Žáci se zapojovali do celé řady aktivit a podíleli se na průběhu programu.

25.9. 2023 cvičení v přírodě

Vzhledem nepříznivému počasí bylo cvičení v přírodě přeloženo z pátku 22. 9. na pondělí 25. 9. Zvolili jsme trasu po modré turistické značce do Okřešic. Prošli jsme lesem, ale žádné houby jsme nenalezli, a pokračovali jsme do Žízníkova. Část trasy vedla po pastvině,...

2. 6. 2023 sportovní den

V pátek 2. 6. byl uspořádán sportovní den pro žáky 6. a 7. tříd. Pro třídní družstva byl nejdříve připraven florbalový turnaj a poté turnaj ve vybíjené. I když pro florbalový turnaj jsme neměli úplně ideální složení družstva, neboť oporou byli pouze tři hráči,...