6.B

Informační schůzky

Vážení rodiče, po vánočních prázdninách nás čekají informační schůzky. V úterý 8. ledna si můžete přijít pro informace o chování a studijních výsledcích vašich dětí, a to v čase od 17:00 do 18:00. Budu se na vás těšit v učebně 6. B, tř. uč. J. Zelenková.

Posted in 6.B | Leave a comment

Průběh vánoční besídky

Vánoční besídka v letošním roce připadá na čtvrtek 20. prosince. První a druhá hodina probíhají dle rozvrhu (tedy M a AJ) a od 10:00 se již budeme věnovat rozbalování dárečků, které na nás jistě budou pod stromečkem čekat, zazpíváme si koledy a zahrajeme nějaké hry. Konec vyučování pro tento den je ve 12:15.

Posted in 6.B | Leave a comment

Příspěvek SRPDŠ

Vážení rodiče, i v letošním roce byl schválen příspěvek 200 Kč na žáka, 300 Kč v případě rodiny (více dětí ve škole). Peníze nosí vždy nejstarší sourozenec. Vybrané peníze budou využity následně pro děti (koupení odměn, příspěvky na akce, soutěže apod.). Prosím o uhrazení peněz do konce prosince. Děkuji, Zelenková, tř. uč.

Posted in 6.B | Leave a comment

Volný den 21. 12. 2018

Vážení rodiče, 21. prosince (pátek) je vyhlášen volný den, tzn., že si děti prodlouží vánoční prázdniny! Do školy pak po prázdninách půjdou ve čtvrtek 3. ledna 2019 :).

Posted in 6.B | Leave a comment

Listopadové tř. schůzky

Školní rok sotva začal a už tu máme brzy třídní schůzky, na kterých se dozvíte, jak se prozatím dětem daří! Konají se 13. 11. od 17:00 v učebně 6. B. Děti mají informaci již zapsanou v žákovských knížkách, prosím Vás tedy o podpis na s. 35. Tř. uč. Jana Zelenková

Posted in 6.B | Leave a comment

Cesta do Pekla!

Dnes, 27. 9., jsme se vydali společně po naučné stezce Peklo. Od školy jsme šli na vlak, který nás svezl do Zahrádek. Z nádraží jsme došli k rozcestí Karba a odtud jsme kráčeli podél Robečského potoka a skal údolím. Pan učitel Kučera nám předal hodnotné informace o historii místa, o rostlinných i živočišných druzích, které […]

Posted in 6.B | Leave a comment