4.C

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI

V pátek 14.10. 2022 jsme si testovali naši tělesnou zdatnost. Nejprve jsme skákali z místa a potom jsme dělali cvik leh - sed. Příští týden nás čeká člunkový běh na rychlost a vytrvalost. Toto šetření provádí  Česká školní inspekce....

Jsme třeťáci

Prázdniny rychle utekly, a jsme opět ve školních lavicích. Tento školní rok už jako třeťáci. Čeká nás spousta práce, ale i zábavy. Přeji nám všem krásný školní rok 2022/ 2023.