Velmi hezkého umístění v krajském kole „Soutěže v německém jazyce“ dosáhla dvě děvčata ze ZŠ Dr. M. Tyrše. Z celkového množství osmi účastníků se Petra Horáková umístila na 2. místě a Bára Znamenáčková na 4. místě. Petra Horáková je navíc náhradnicí do celostátního kola „Soutěže v německém jazyce“.
Děvčatům upřímně blahopřejeme a moc děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.