Pro všechny rodiče, kteří doma nemají moc sdílné děti, přinášíme rekapitulaci studijního pobytu v Londýně… 🙂

V pondělí 23. listopadu jsme se 48 vybranými žáky vyrazili na studijně poznávací výlet do Londýna a okolí. Čekala nás dlouhá cesta, po které následoval úterní celodenní výlet v centru Londýna.

První den jsme viděli slavné budovy parlamentu, Big Ben a také Westminster Abbey, kde někteří dokonce zahlédli samotnou královnu Alžbětu II. Poté jsme pokračovali kolem Downing Street, sídla britského ministerského předsedy, podél budov jízdní stráže až k Buckinghamskému paláci. Dále jsme došli přes Piccadilly Circus na Lester Square a na proslulé Trafalgar Square, kde se nachází sloup se sochou admirála Nelsona a také slavná národní galerie, kterou jsme se žáky navštívili. Měli jsme možnost prohlédnout si obrazy významných malířů a na své si jistě přišli nejen obdivovatelé umění. Posledním místem, kam jsme se podívali, byla budova bývalých trhů Covent Garden, kde si žáci mohli prohlédnout zajímavé obchůdky a zažili vánoční atmosféru Londýna. Odtud jsme už jen došli k London Eye, vyhlídkovému kolu, kde už nás vyzvedl autobus. Celá prohlídka Londýna byla doplněna zajímavým výkladem paní průvodkyně. Jedinečným zážitkem byla rozhodně možnost vidět celý Londýn večer, kdy jsou všechny budovy krásně nasvíceny. Z centra nás autobus dovezl do části Welling, kde už na nás čekali rodiny, ve kterých jsme během našeho pobytu trávili čas po výletech.

Druhý den čekala na žáky další nová zkušenost. Poté co jsme se sešli u autobusu, jsme přejeli ke škole, která se nachází v části Londýna zvané Woolwich. Žáci zde byli rozděleni do tří skupin a strávili dopoledne výukou vedenou rodilými mluvčími. Po dopoledni ve škole jsme se vydali poznávat krásy slavného univerzitního městečka Cambridge. To nás překvapilo nejen krásným prostředím, ale i velmi netypickým britským počasím, celé odpoledne nám svítilo sluníčko. Prohlédli jsme si zde věhlasnou King´s College a také starší Trinity College, kde studovali například Isaac Newton nebo Lord Byron. Pro všechny bylo velkým zážitkem okusit atmosféru univerzitního městečka, která se velmi lišila od zážitku z Londýna. Po prohlídce Cambridge jsme se opět vydali zpátky do Londýna a hostitelských rodin.

Třetí den jsme začali opět výukou angličtiny. Po studijním dopoledni jsme se vypravili na cestu do přímořského města Brighton. Cestu autobusem nám krátila paní průvodkyně, která pro nás měla připraveno spoustu zajímavých informací. V Brightonu jsme navštívili podmořské akvárium – Sealife. Setkali jsme se zde s nejrůznějšími mořskými tvory. Zajímavá byla nejen akvária s menšími mořskými rybami, ale také akvária pro rejnoky, želvy a žraloky. Podvečer jsme věnovali procházce po městě a pláži. Všichni se také těšili na nakoupení dárků pro své blízké. Navečer jsme se opět vrátili do svých hostitelských rodin, kde na většinu z nás čekala dobrá večeře.

V pátek absolvovali naši žáci v dopolední části výuku angličtiny, která byla zakončena předáním certifikátu o absolvování studia. Jak žáci, tak i rodilí mluvčí si společnou práci pochvalovali. Pátek byl naším posledním dnem v Londýně. Naše putování jsme začali na zastávce metra Woolwich. Touto trasou jsme se po několika přestupech dostali k přírodopisnému a technickému muzeu, kde si žáci mohli prohlédnout něco z historie naší populace. Poté jsme se přesunuli (opět hromadnou dopravou) do další části Londýna, kde jsme měli možnost shlédnout moderní architekturu, ale také všemi očekávaný Tower Bridge, který jsme si měli možnost vyfotit za večerního světla. Tímto naše putování po Londýně skončilo, přepravili jsme se k našemu autobusu a vydali se na dlouhou cestu domů.

Na závěr bychom rádi poděkovali cestovní kanceláři Arundel, s.r.o. a paní Paedr. Janě Helikarové za skvěle připravený zájezd a velmi zajímavé a poutavé vyprávění o krásném Londýně. Zájezd byl financován z výzvy č.56 – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a pro všechny žáky byl zcela zdarma.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA