Vystoupení pěveckého sboru pro rodiče a pracovníky školy (ŠJ od 16:30).