V listopadu 2015 se žáci 9. tříd zúčastnili testování svých vědomostí z matematiky, českého jazyka a obecně studijních předpokladů.

Testování se zúčastnilo celkem 638 základních škol a gymnázií. Žáci naší školy prokázali při testování velmi dobré znalosti a zařadili tím Tyršovku mezi nejlepší školy.
Ve znalostech v  českém jazyce jsou výsledky školy nadprůměrné a máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.
Ve vědomostech z matematiky jsou výsledky školy ještě lepší a patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.
Blahopřeji žákům k dosaženým výsledkům a pedagogickým pracovníkům děkuji za kvalitně odvedenou práci.

Certifikát s výsledky si můžete prohlédnout zde (ve formátu PDF).


Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy