Naše škola se v listopadu 2015 zúčastnila testování 9. tříd v rámci projektu SCIO. Své znalosti porovnávali z matematiky, českého jazyka a obecně studijních předpokladů a to v konkurenci 638 základních škol a gymnázií.

Ve znalostech v  českém jazyce jsou výsledky školy nadprůměrné a žáci dosáhli lepší výsledky než 80% zúčastněných.

Ve vědomostech z matematiky jsou výsledky našich žáků ještě lepší a patří mezi 10% nejúspěšnějších v rámci testování.

Naprosto výjimečného výsledku dosáhli Vojtěch France z 9.C z českého jazyka, Mirka Matějková z 9.B a Barbora Procházková 9.B z matematiky, kteří byli nejlepší v rámci celého Libereckého kraje.

Úspěšným žákům blahopřejeme a velké poděkování patří i jejím učitelům.