Dne 18. 5. 2016 jsme uspořádali besedu s gynekoložkou Mudr.Jakoubkovou pro žákyně 9. ročníků. Paní doktorka seznámila dívky s tím, co je čeká na 1. gynekologické prohlídce a kdy by měly vyhledat odborného ženského lékaře. Hlavním tématem besedy byla prevence a ochrana před sexuálně přenosnými nemocemi a otěhotněním. Také se zmínila o možnosti očkování proti rakovině děložního čípku, které je pro dívky této věkové kategorie hrazeno zdravotními pojišťovnami. Na závěr dívkám zodpověděla jejich dotazy.

Tato akce byla součástí preventivního programu naší školy.