Přednáška pro žáky 9.C – Probační a mediační služba.