Přednáška pro žáky 9.A – Probační a mediační služba.
Třídní schůzky.
Školní výlet pro žáky 6.A a 6.C (Hřensko).