Květnová výstava v kulturním domě Crystal ukázala, že škola nejsou jen hodiny českého jazyka a matematiky, šprtání pouček a slovíček. I výtvarná a pracovní výchova je důležitá…

Rozvíjí manuální zručnost a fantazii dětí. Na prezentaci se představilo 80 výrobků ve třech kategoriích – MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ. Žáci 1. stupně naší školy se představili se ZOO s keramickými zvířátky, Ze života hmyzu a akváriem, 2. stupeň vytvořil skleněnou vázu, strašidélko z přírodních materiálů a velkoplošný projekt „Lidské tělo“.

Slavnostní vyhodnocení proběhlo 1. června, součástí byl i zábavný program pro děti.

V kategorii 1. stupeň ZŠ získala keramická ZOO pěkné 2. místo, projekt „Lidské tělo“ byl ve své kategorii 2. stupně ZŠ také na 2. místě.

V kategorii o Nejsympatičtější dílo získala naše škola dvě prvenství a to opět za keramickou ZOO a projekt „Lidské tělo“.

I návštěvníci mohli dát svůj hlas dětským výrobkům, které je zaujaly. Zde naše škola získala první místo se Stromem života a druhé místo s projektem „Lidské tělo“.

Odměnou za výtvarné práce je pro žáky připravena návštěva planetária.

Závěrem bych ráda poděkovala našim dětem i pedagogům, kteří společnými silami vytvořili zajímavá a krásná dílka, zastupitelům města za zajímavý nápad, organizaci i ceny vítězům.

šikovné ruce 1 šikovné ruce 2 šikovné ruce 3 šikovné ruce 4