Přednáška pro žáky 9.B – Probační a mediační služba.