Přednášky „Dospívám aneb život plný změn…“ a „ Na startu mužnosti“

V pondělí 10. 10. 2016 se uskutečnila přednáška pro dívky 6. ročníků „Dospívám aneb život plný změn“ Jedná se výchovně vzdělávací program o dospívání a reprodukčním zdraví.

Tato akce má na naší škole mnohaletou tradici. Lektorka Mgr. Alena Blažková dívky vhodnou formou seznámila s tělesnými a psychickými změnami v období dospívání.

Objasnila jim hlavní zásady intimní hygieny a prevence gynekologických onemocnění a odpověděla na dotazy.

Následně proběhla přednáška i pro chlapce 6. ročníků „ Na startu mužnosti“. Chlapci byli seznámeni se změnami, které probíhají v oblasti fyzické a psychické. Paní lektorka je seznámila i se zásadami správné hygieny a výživy v období dospívání. Obě tyto přednášky jsou součást preventivního plánu naší školy.

 

Mgr. M. Fišerová – metodička prevence