Přednáška pro žáky 8.-9.tříd – Probační a mediační služba.