Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku služeb zadávaná ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a na základě výzvy k podání nabídek č. j. zštyrš/802/2016 ze dne 25.11.2016.

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK (ve formátu PDF).