V úterý 24.1. proběhlo také na 1.stupni školní kolo recitační soutěže. Vzhledem k velké účasti soutěžících měla porota těžký úkol vybrat nejlepší…

V kategorii 1. tříd se nejlépe umístila Barbora Policerová z 1 .C.
V kategorii 2.-3.třídy to byla děvčata Dominika Severová a Markéta Šindelářová ze 3.C.
Kategorii 4.-5. tříd ovládla Eva Dandová z 5.C.
Nejúspěšnější ve svých kategoriích získali pěkné knihy. Recitátorky z kategorií 2.-3. a 4.-5.tříd postupují do okresního kola.
Všem zúčastněným recitátorům patřila veliká pochvala za přípravu a také sladké odměny.