Krajské kolo zeměpisné olympiády – J. Dandová (9.C).