Letošní školní rok byl pro ZŠ Dr. M. Tyrše v Č. Lípě velmi úspěšný. Díky nadaným žákům a dobré práci našich pedagogů jsme se umístili na předních příčkách v okresních nebo krajských kolech olympiád. Jednalo se o soutěže nejen jazykové, ale i naukové nebo pěvecké, a většina z nich proběhla v období únor/březen 2017…

První úspěch jsem zaznamenali díky žákyni Janě Dandové (9.C) v okresním kole Olympiády z českého jazyka, kde získala krásné 4. místo. V německém jazyce naši žáci zabodovali takto – v okresním kole vyhrál olympiádu David Vosála (8. B), který pak reprezentoval školu v krajském kole a obsadil 3. místo. Třetí místo v okresním kole Olympiády z Nj patřilo rovněž naší žákyni, Tereze Hoštičkové (9. C).

Jazykové zápolení vystřídal Karlovarský Skřivánek, kde si v regionálním kole vybojovala 2. místem postup do ústředního kola opět Jana Dandová (9. C).

Výborné znalosti potvrdili naši žáci i v Zeměpisné olympiádě – v okresním kole v kat. A získala 3. místo Kateřina Hadravová (6. C), v kat. B se na 3. místě umístil Šimon Policer (7.C) a v nejstarší kat. C si přidala Jana Dandová do sbírky 4. místo a tím si vybojovali postup do krajského kola. Ani v krajském kole nám žáci neudělali ostudu, spíše naopak – K. Hadravová 3. místo, Š. Policer  9. místo a J. Dandová 1. místo – tím postup na celostátní kolo mezi nejlepší žáky v celé ČR.

V Olympiádě z ruského jazyka se okresní kola nekonají, takže se můžeme pochlubit rovnou úspěchem v krajském kole, kde nás reprezentovaly žákyně Lucie Hrdličková (9. C) – 2. místo.

Jana Dandová, všestranná žákyně z 9. C, obstála i v těžké konkurenci 32 soutěžících Dějepisné olympiády, když v krajském kole získala krásné 5. místo.

Všem úspěšným žákům blahopřejeme a děkujeme, že tak skvěle reprezentovali nejen naši školu, ale i město Česká Lípa.

Mgr. J. Kalivodová