Dnešní den byl velice pestrý a na zážitky bohatý.

Dopoledne jsme strávili v Eden Project – botanické zahradě. Unikátní zahrada byla založena na místě bývalého kaolinového lomu. Dominantou tohoto zajímavého místa jsou obrovské speciální skleníky, větší přibližuje biom tropických deštných lesů a menší subtropickou vegetaci. Zahrada je doplněná rostlinami mírného pásu rostoucích mimo skleníky.

Dalším bodem náročného programu byl skalnatý ostrov St. Michael ´s Mount na němž stojí pevnost a budova bývalého opatství. Na ostrov se lze dostat pěšky za odlivu po kamenném chodníku, během přílivu se jezdí na ostrov motorovými čluny. Plavba po moři, prohlídka opatství a nádherné výhledy na pobřeží se nám moc líbily.

Krásný slunečný den, jsme zakončili na mysu Land ´s End – Konci pevniny. Prošli jsme se podél pobřeží a obdivovali zpěněný Atlantik.