Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku služeb zadávaná ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a na základě výzvy k podání nabídek č. j. zštyrš/461/2017 ze dne 6.6.2017 – Zajištění lyžařského zájezdu do Rakouska

Plné znění Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek – Zajištění lyžařského zájezdu do Rakouska (ve formátu PDF).