Minulý týden se konal preventivní týden pod názvem Jak bezpečně projít dospíváním.

Lektorka Mgr. Alena Blažková ze společnosti MP Education přiblížila dětem od třetích až po deváté třídy různá témata. Ta se lišila podle věku dětí, například zvládání negativních emocí, přijímání kulturních rozmanitostí, správná výživa, poruchy příjmu potravy, hygiena, vztah k rodičům, vrstevníkům, dozrávání po stránce fyzické a psychické. osobnostní rozdíly mezi mužem a ženou, pohlavně přenosné nemoci – prevence, antikocepce, ……

Preventivní týden byl hrazen z grantu krajského úřadu.