Přednáška pro žáky 8.A,B,C – Probační a mediační služba.