V pondělí 4. prosince jsme opět s další skupinou žáků zahájili spolupráci s dobrovolníky programu Erasmus plus a agenturou Aim at Support…

Do skupiny žáků z 8. A a B přišly dívky Maryem, Lilit a Julia, které se v této první hodině formou skupinového workshopu seznámily s našimi žáky a ti zase na oplátku měli možnost seznámit se se zeměmi, odkud tyto dívky pochází. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o Gruzii, Ukrajině a Arménii, viděly ukázku písma a také slyšely jazyk těchto zemí. Dívky jim také řekly o národních pokrmech a ukázaly peníze ze svých zemí. Na konci hodiny si děti vyzkoušely nově získané znalosti v rychlém kvízu, který všechny skupiny splnily na 100 %.

Žáci museli s dívkami komunikovat pouze anglicky, ale hodina měla takový náboj a spád, že jim ani nepřišlo, že se něco učí. Hodinu si žáci velmi užili.

Od ledna budou dívky docházet pravidelně jednou za dva týdny a budou s dětmi konverzovat na různá témata a formou různých aktivit rozvíjet jejich komunikační dovednosti v angličtině.

Gabriela Jindrová