Každoročně děti z pěveckých sborů Zvoneček a Zvonek připravují v květnu program k oslavě Dne matek…

I letos se sešly maminky, babičky, tety a ostatní příbuzní na školním dvoře pod korunami stromů, aby je naše děti potěšily svým zpěvem, hrou na rytmické nástroje a tancem. Pestrý půlhodinový program, složený z lidových písní, písniček z Afriky, jedné pohádky (tentokrát „Čert a Káča“), pro maminky „Růže kvetou dál“ a k oslavě naší země „Chválím tě, země má“, byl tradičně zakončen písní „Šťastné dětství“. Radostné úsměvy rodičů byly všem dětem nejkrásnější odměnou za jejich práci ve sboru.

Rodičům moc děkujeme za jejich příspěvek do kasičky na výlet. Protože jsme od Vás dostali celkem 1808 Kč, můžeme se vypravit na dalekou cestu –  pojedeme vlakem do ZOO v Děčíně. Zatím předběžně jsme vybrali středu 20.6.. Bližší informace budou podány včas.