Ano, náš závěrečný výlet sborů Zvonečku i Zvonku se pomalu blíží. Protože jsem momentálně nemocná (ale do výletu se určitě uzdravím) a protože chci, abyste již měli informace k výletu, píši vám je na naši nástěnku.

Termín: 20. června 2018

Cíl: ZOO v Děčíně

Sraz:U školy před šatnami v 7.55 h, společně půjdeme na vlakové nádraží (cesta vlakem – kdo má režijní jízdenku, ať ji nezapomene), na cestu vlakem nám přispívá škola.

Odjezd: 8.30 h

Vstup 60,- kč platíme z peněz, které jsme od Vás dostali na Den matek

Předpokládaný návrat: podle momentální situace – vlakem v 13.24 nebo 14:19

Doporučuji odhlásit oběd!!!

Co s sebou: pohodlné oblečení podle počasí, pokrývku hlavy, dostatek pití, drobné kapesné na zmrzlinu, užívá-li dítě léky na alergii – nezapomenout, bude-li svítit slunce krém na opalování, dle předpovědi deštník nebo pláštěnku Věci do baťůžku na záda.

Doufáme, že se nám výlet vydaří a děti si jej pěkně užijí.

Přeji všem krásné léto a klidnou dovolenou a v příštím školním roce zase na viděnou!

M. Filipová