V minulém školním roce jsme v projektu Chceme sportovat, žádali o příspěvek na nákup sportovního vybavení. Naše žádost byla podpořena, tak jsme mohli nakoupit nové sportovní vybavení pro děti, které se zúčastňují mimoškolních sportovních aktivit tj. sportovních kroužků.

Od letošního roku se naše škola zapojila i do programu Sportuj ve škole. Tento projekt je zaměřen na děti, které chodí do družiny. V rámci odpoledního pobytu v družině chodí sportovat do tělocvičny, kde si pod vedením učitelů tělesné výchovy zkouší nové sporty, upevňují své dovednosti a učí se dovednostem novým.

Celý projekt na nákup vybavení byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.