Oznamuji Vám, že na pátek 21. prosince 2018 vyhlašuji pro všechny žáky Základní školy Dr. Miroslava Tyrše volný den v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Zdůvodnění:
V hlavní budově bude provedena údržba topného systému. Dle potřeby budou provedeny opravy, které nelze zrealizovat v době provozu.

Organizační zajištění:
Školní družina bude v provozu při zájmu 5 a více dětí.
Provoz školní jídelny bude zajištěn pro přihlášené žáky. (Všem žákům budou obědy odhlášeny. Pokud budou mít žáci o oběd zájem, přihlásí se u vedoucí školní jídelny.)
Rodiče budou o vyhlášení volných dnů prokazatelným způsobem informováni prostřednictvím písemné informace, umístěním informací na webové stránce školy a vyvěšením informačních letáků na viditelném veřejném místě.

Mgr. Antonín Lačný
ředitel školy

Oznámení o udělení volného dne (ve formátu PDF)