V rámci ročníkové projektu s názvem Velikáni české literatury se žáci 9. ABC vydali 8. 11. 2018 do České Skalice a Ratibořic za B. Němcovou…

Jejich cesta za poznáním života a díla této autorky vedla nejprve do Muzea B. Němcové v Č. Skalici, kde vyslechli místní průvodkyni a prohlédli si exponáty tak, aby mohli odpovědět na 25 otázek pracovního listu včetně mapek. Potom následovala pěší trasa po turistické „Barunčině stezce“ do Ratibořic a Babiččina údolí. Přes zámecký park doputovali až ke mlýnu, Starému bělidlu a Viktorčinu splavu. Věříme, že se naši žáci dozvěděli mnoho nového a zajímavého a že jim podzimní procházka touto krajinou byla příjemná. Na jaře je čeká druhá část projektu, tentokrát osobnost K. Čapka.

Mgr.J. Kalivodová, Mgr. M. Fišerová, Mgr. Š. Volná