Dne 6. Února proběhla u nás ve škole olympiáda z anglického jazyka. Soutěžilo se opět ve dvou kategoriích – 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Žáci si vyzkoušeli své dovednosti v poslechu, čtení s porozuměním, gramatice a samozřejmě v komunikaci na vybrané téma a popisu obrázku.
V 1. kategorii  se zúčastnilo soutěže devět žáků a zvítězil Alex Angolares ze 7.A, druhé místo obsadila Magdalena Zachová ze 7.C a na třetím místě byl Jan Šindler ze 6.A.
V druhé kategorii se zúčastnilo 22 žáků a zvítězil Kryštof Bartoš z 8.C, druzí byli Jakub Hrubý a Matěj Knotek z 9.A a na třetím místě byli Maria Bigun z 9.A, Radek Nepomucký z 8.B, Martin Semerád z 9.A a Magdalena Krausová z 9.C.
V okresním kole bude školu reprezentovat Kryštof, Alex a Magdalena. Všem zúčastněným děkujeme a do okresního kola budeme držet palce.

Gabriela Jindrová, Štěpánka Suchá, Ivana Stránská a Alice Nápravníková
Organizační tým olympiády