Ve středu 22.května jsme cestovali jenom po ostrově Öland,přesto byl program opravdu nabitý…

V odpoledních hodinách jsme stihli navštívit nejsevernější místo ostrova Öland,kde je  malebný maják Länge Erik. Po majàku jsme se stavili i u větrného mlýnu Sandvik,který je největší ve Skandinávii. A poslední zastávkou slunečného dne bylo starobylé hradiště Graborg. Den se opravdu vydařil a všichni jsme si ho ve zdraví užili.