Naše škola byla na základě mezinárodních testů a sledování vyhodnocena jako jedna ze dvou nejlepších škol v České republice…

Pro inspekci byla vybrána jedna škola z Čech a jedna z Moravy. Proto tento týden od úterý do čtvrtka probíhá na naší škole inspekce z ČŠI, která je zaměřena na zkoumání podmínek vzdělávání pro příklady dobré praxe. Velice si vážíme toho, že jsme takto oceněni a zároveň bychom chtěli poděkovat našim pedagogům za skvělou práci, kterou odvádějí.  Velké poděkování patří samozřejmě i Vám, rodičům, za to jak s vašimi dětmi pracujete a podporujete je v jejich rozvoji a přípravě na budoucí život.