Od 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Pro ostatní žáky (3.- 9. třídy) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.