Protože se od října všichni žáci druhého stupně učí online, pořádáme online i olympiády. Ta v anglickém jazyce proběhla ve dvou kolech. Dne 10. února proběhl pro obě kategorie poslechový a gramatický test v prostředí Microsoft TEAMS a FORMS, které dobře známe z našeho každodenního učení. 15. a 17. února potom proběhl speaking, kde si každý vylosoval téma a na toto téma potom mluvil, opět samozřejmě online.
Do kategorie AI pro žáky 6. a 7. tříd se přihlásilo do soutěže 10 žáků a do kategorie AII pro žáky 8. a 9. tříd se přihlásilo 16 žáků. V obou kategoriích byla velmi vysoká konkurence a pro nás bylo těžké vybrat vítěze.
V kategorii AI vyhrál 3. místo Tomáš Frauenberg ze 7.C, 2. místo Štěpán Linhart ze 6.A a o 1. místo se dělí Adéla Masaříková a Viet Anh Le oba ze 6. A.
V kategorii AII vyhrála 3. místo Alexandra Kulhánková z 9.A, o 2. místo se dělí Eliška Ortová se Charlotte Fodorovou obě z 9.C a 1. místo vyhrál Alex Angolares z 9.A, který bude naši školu reprezentovat v krajském kole.
Všem zúčastněným děkujeme za čas a snahu, rádi vidíme, že i v této nelehké době se žáci aktivně zapojují a projevují zájem o soutěže. Po návratu do školy na výherce budou čekat diplomy a odměny.

Gabriela Jindrová a Kateřina Hodanová