Volby do školské rady 2021 – základní informace

Ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) § 167, 168 vyplývá povinnost pro každou školu uspořádat volby do školské rady. 11. 7. 2021 končí tříleté období členů současné školské rady, proto je nutné upořádat nové volby. Školskou radu tvoří 6 členů (2 zástupci z řad zákonných zástupců žáků, 2 z řad pedagogických pracovníků a 2 jmenuje zřizovatel). Volby do školské rady proběhnou dne 23.6.2021.

Termín voleb:
středa 23. června 2021 (pedagogičtí pracovníci)
středa 23. června 2021 (zákonní zástupci)

Místo konání:
Sborovna školy pro pedagogické pracovníky
Hlavní vchod budovy školy pro zákonné zástupce

Čas:
14,00 – 15,00 hodin (pedagogičtí pracovníci)
15,00 – 17,00 hodin (zákonní zástupci)

Hlasovací lístek obdrží voliči v místě voleb

Průběh voleb

Úprava hlasovacích lístků: zakroužkujte max. 2 jména

Volby: upravený hlasovací lístek vhodit do volební urny

Prokázaní totožnosti : občanský průkaz

Podání návrhů na kandidáty: do pátku 4.6.2021 do kanceláře zástupců ředitele školy, případně elektronicky na skola@zstyrsceskalipa.cz na přiloženém formuláři

NOMINACE KANDIDÁTŮ (oprávněné osoby z řad zákonných zástupců žáků školy)

Zveřejnění listiny kandidátů: ZDE, nebo na nástěnce u vchodu od školy