Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné dodat:

ŽÁDOST O ODKLAD + k žádosti o odklad patřičná doporučení.

a) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC)
b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)

Žádost o odklad je potřeba podat společně se Žádostí o přijetí v den konání zápisu.

Žádost o odklad školní docházky si můžete stáhnout ZDE.