Vážení rodiče a strávníci, z důvodu neustále se zvyšujících cen surovin jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny za odebraný oběd o 4,- Kč.

Toto opatření nabývá platnosti od 1. června 2022.
Výše stravného od 1. června 2022
Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb. s účinností od 1. 6. 2022.