Zářiové počasí nám přálo, vydali jsme se tedy po stopách Keltů a společně „na vlastní oči i ruce“ prozkoumali DOBU BRONZOVOU…