N. Winton – Síla lidskosti

Navštívili jsme kino. Tentokrát jsme nezhlédli žádný zeměpisný pořad, ale hraný vzdělávací dokument o N. Wintonovi, britském zachránci několika stovek československých dětí v meziválečném období. Film nám přiblížil záchranu od počátečního nápadu až po realizaci, kdy...

Projektový den v ZOO Praha

V pondělí jsme se s dětmi vydali v rámci projektového dne na exkurzi do pražské zoologické zahrady. Abychom zažili pořádné dobrodružství, jeli jsme vlakem a v Praze cestovali navíc metrem a autobusem. Chvíli nám sice cestou chumelilo, ale poté se na nás smálo slunce....

Pololetní vysvědčení a prázdniny

Ve středu 31. 1. dostaly děti své první vysvědčení na 2. stupni. Překvapením bylo, že před sebou v hodnocení nevidí číslice, ale slovní ekvivalenty. Vše jsem si vysvětlili, aby nedošlo k nedorozumění. Tím jsme úspěšně uzavřeli první polovinu šk. roku a otevíráme s...

Tři králové

Každý rok na naší škole chodí z řad šesťáků Tři králové. Děti navštěvují třídy, zpívají tříkrálovou koledu a do kasiček mohou zájemci přispět na školní svoz zdravotně hendikepovaných dětí. Děkuji Bětce Navrátilové a Klárce Řičičářové za hudební doprovod, Ami Undral,...

Vánoční besídka

Poslední školní den roku 2023 jsme zakončili milou a příjemnou formou. Děti si donesly cukroví, předaly dárečky. Zahráli jsme si tematickou hru (pantomimu), úkolem bylo předvádět zimní sport či aktivitu na kartičce. Moc jsme se u ní zasmáli. Zazpívali jsme si koledy a...