Tříkrálová sbírka 6. 1. 2023

Žáci naší třídy se zúčastnili každoročního projektu, který se uskutečňuje jako tříkrálová sbírka přímo na škole. Jmenovitě byli vybráni Róza Hodanová, Kryštof Kulas a Franta Zelenka, hudební doprovod zajišťovala Míša Šturcelová.

Návštěva městského úřadu v České Lípě

Konec listopadu a začátek prosince postihla naši třídu epidemie. Nicméně zbylí žáci dne 28. 11. v rámci výuky Vkob navštívili MÚ Česká Lípa, aby se seznámili s chodem úřadu. Navštívili různé prostory, kde se odehrávají zásadní jednání a akce. Nakonec se seznámili i s...

Projektový den

Celý čtvrtek 6. 10. 2022 jsme věnovali přípravě rekvizit a nácviku představení na školní akademii. Některé „masky“ jsou opravdu povedené a scénka, kterou připravujeme, se začíná nadějně rýsovat. Doufáme, že v sále kulturního domu ostudu neuděláme a diváky...

Cvičení v přírodě

V pátek 23. 9. 2022 ráno jsme vyrazili směr Obecní les. Cvičení bylo zaměřeno na poznávání plodnic hub. Po krátké instruktáži jsme se rozvinuli do rojnice a během krátké chvilky se děti začali radovat z prvních „úlovků“. Kromě běžných jedlých druhů, jako je suchohřib...