Příjemné podzimní počasí a sluníčko nám přálo. Vystoupali jsme na památnou horu Říp a objevili románskou rotundu. Rotunda byla postavena roku 1126 za vlády Přemyslovců (knížete Soběslava I.) a zasvěcena svatému Jiří. Měli jsme štěstí, tak jsme si rotundu prohlédli i zevnitř. Průvodce nám sdělil zajímavosti z historie a také to, jak zajímavá je geologie samotné hory (459 m).