Oznamuji, že v pátek 29. září 2023 vyhlašuji pro všechny žáky Základní školy Dr. Miroslava Tyrše volný den v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Zdůvodnění: Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Organizační zajištění:

1. Rodiče budou o vyhlášení volného dne prokazatelným způsobem informováni prostřednictvím písemné informace, umístěním informací na webové stránce školy a vyvěšením informačních letáků na viditelném veřejném místě.
2. Školní družina pro přihlášené žáky bude zajištěna.
3. Školní stravování zajištěno – nedotovaný oběd.

Oznámení o udělení volných dnů (ve formátu PDF)

Mgr. Antonín Lačný