V úterý jsme se zúčastnili dvouhodinové besedy na téma Já a internet, kde nám paní lektorka, pomocí zajímavých aktivit, pomohla porozumět nebezpečím, která na nás na internetu číhají.