V úterý 10.10.jsme ve škole měli přednášku na téma Já a internet. Byla velmi zajímavá a hlavně důležitá pro děti tohoto věku. Seznámili jsme se s nástrahami, které na nás číhají a hlavně jsme se učili, jak jim čelit a nenechat se oklamat.