Přednáška Probační a mediační služby pro pedagogické pracovníky.