Projektový den v 9.B – Volba povolání.
Exkurze 7.B do DDM Libertin – zookoutek.