Naše třída se včera 20. 11. společně se všemi třídami v pavilonu zapojila do preventivního programu BUBNOVAČKA, který upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Cílem bylo informovat o významu ochrany dětí před násilím, konkrétně jde o rozšíření myšlenky, že násilí do života a výchovy dětí nepatří a že existuje možnost, jak si říct o pomoc. Bubnování symbolizovalo hlas týraných dětí, které by měly být společně slyšet a kterým by měla být nabídnuta pomocná ruka. S dětmi jsme si nejdříve o násilí, které se může nejen v rodinách odehrávat povídali, řekli jsme si co dělat v případě, že se s ním kdekoliv setkají, řešili modelové situace a malovali obrázky místa, kde se cítíme bezpečně. Nakonec přesně v 10.25 celý pavilon dokázal bubnováním, jak je slyšet a že nikdo z nás se nebojí si o pomoc říct, nebo ji poskytnout.