Každý rok na naší škole chodí z řad šesťáků Tři králové. Děti navštěvují třídy, zpívají tříkrálovou koledu a do kasiček mohou zájemci přispět na školní svoz zdravotně hendikepovaných dětí. Děkuji Bětce Navrátilové a Klárce Řičičářové za hudební doprovod, Ami Undral, Líze Smirnova a Kryštofu Svobodovi za zpívání koledy, byli jste skvělí!

Pivarčová, tř. uč.