Poslední výukový týden v prosinci proběhl ve třídě projektový den na téma „Obratlovci“. Žáci pracovali ve dvojicích a na předem vybrané téma si přinesli podklady pro vlastní zpracování (odborný text, fotografie, obrázky apod.). Do povinných částí textu práce byly zahrnuty biologický systém, stručný popis, zajímavosti a zástupci vybrané skupiny obratlovců, jako podkladový materiál byly použity čtvrtky formátu A3 a A2. Hotové výtvory byly umístěny na nástěnce. Tvoří tak nejen výzdobu třídy, ale i pohotový zdroj informací a doplnění probírané látky.

Zpracovaná témata: žraloci, ryby kaprovité, lososovité a mořské, obojživelníci, ještěři, hadi, želvy, plazi ČR, dravci, sovy, papoušci a zimující pěvci.