Přednáška pro děti 2. a 4.tříd v rámci finanční gramotnosti – Abeceda peněz.