Ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) § 167, 168 vyplývá povinnost pro každou školu uspořádat volby do školské rady. V červenci 2024 končí tříleté období členů současné školské rady, proto je nutné upořádat nové volby. Školskou radu tvoří 6 členů (2 zástupci z řad zákonných zástupců žáků, 2 z řad pedagogických pracovníků a 2 jmenuje zřizovatel). Volby do školské rady proběhnou dne 20.6.2024

Kompletní informace k volbám do školské rady (ve formátu PDF)

Seznamy nominovaných kandidátů (ve formátu PDF)